Key: Step 3173. 1583

1583a. Stengel en bladen niet beiderzijds dicht wit spinnewebachtig behaard. Bloemhoofdjesbodem met haren of fijne borstels bezet. Pappus wit, onderaan niet tot een ring vergroeid.

Stap 3174. 1584

1583b. Stengel en bladen beiderzijds dicht wit spinnewebachtig behaard. Bloemhoofdjesbodem met diepe, raatvormig gerangschikte putjes, de randen van de putjes franjeachtig getand. Pappus roodachtig, onderaan tot een ring vergroeid.

Wegdistel.

Onopordum acanthium
Decision path