Key: Step 3204. 1598

1598a. Omwindselbladen zonder duidelijk afgescheiden aanhangsel, aan de top franjeachtig ingesneden.

Stap 3205. 1599

1598b. Omwindselbladen in de bovenste helft met een duidelijk afgescheiden aanhangsel, dit rond en meer of minder regelmatig inge-scheurd of vrij lang en veervormig gedeeld, bruinvliezig tot zwart. Bladen ongedeeld en min of meer gaafrandig tot bochtig veerspletig. Hoofdjes roodpaars, de randbloemen soms groter en stralend.

Knoopkruid.

Centaurea jacea
Decision path