Key: Step 3217. Arctium - Klit

1603a. Binnenste omwindselbladen naar de top geleidelijk smaller wordend en daar minder dan 1/4 mm breed. Bloemkroon kaal of met korte klierharen bezet.

Stap 3218. 1604

1603b. Binnenste omwindselbladen lintvormig, aan de top 0.75-1 mm breed en afgeknot of zel-den kort toegespitst (Figuur b). Hoofdjes tuilvor-mig gerangschikt (Figuur a), vrij kort tot lang gesteeld, 2-4 cm breed, min of meer kaal tot zeer dicht spinnewebachtig behaard. Omwind-selbladen aan de top vaak rood aangelopen. Binnenste omwindselbladen (0-)0,5-3,5 mm korter dan de bloemen. Bloemkroon vrij dicht bezet met korte klierharen. Donzige klit.

Arctium tomentosum
Decision path