Key: Step 3218. 1604

1604a. Bladsteel van de rozetbladen aan de voet hol. Hoofdjes tros- of aarvormig gerangschikt (Figuur a), zittend tot lang gesteeld, kaal tot dicht spinnewebachtig behaard. Omwindselbladen al dan niet paars aangelopen.

Stap 3219. 1605

1604b. Bladsteel van de rozetbladen aan de voet met merg gevuld. Hoofdjes tuilvormig gerangschikt (Figuur b), vrij kort tot lang gesteeld, 3-4,5 cm breed, kaal tot iets behaard. Omwindsel-bladen heldergroen, zelden iets paars aange-lopen. Binnenste omwindselbladen (0-)1-5 mm langer dan de bloemen. Bloem-kroon kaal of soms aan de top met korte klierharen.
Grote klit.

Arctium lappa
Decision path