Key: Step 3299. 1645

1645a. Omwindselbladen tot 2,5 mm breed, met lange enkelvoudige haren; klierharen en sterharen geheel of vrijwel geheel ontbrekend. Uitlopers kort en dik, met naar het eind toe groter wordende, dicht opeenstaande bladen. Rozetbladen meestal van boven dicht en lang zijdeachtig behaard. Lintbloemen bleekgeel.

Vals muizenoor.

Hieracium peleterianum

1645b. Omwindselbladen tot 1,5 mm breed, met lange enkelvoudige haren en klierharen in wisselende hoeveelheid, soms een van deze haarsoorten geheel ontbrekend; sterharen aanwezig. Uitlopers meestal langer en dunner met naar het eind toe kleiner wordende, ver uiteenstaande bladen. Rozetbladen van boven vaak minder dicht en meestal korter behaard. Lintbloemen bleekgeel tot geel.
Muizenoor.

Hieracium pilosella
Decision path