Key: Step 3359. 1673

1673a. Buitenste lintbloemen nauwelijks langer dan de binnenste omwindselbladen, van onder-en geel. Plaat van de geopende lintbloe-men ca. 3 mm lang, korter dan de buis van de lintbloemen; buisje van de helmknoppen 1,5-2 mm lang. Hoofdjes 8-12 mm breed, slechts enkele uren per dag geopend. Rozetbladen kaal, dun. Pappus lang blijvend. Randstandige vruchten ongesnaveld, centrale vruchten duidelijk gesnaveld. Glad biggenkruid.

Hypochaeris glabra

1673b. Buitenste lintbloemen veel langer dan de binnenste omwindselbladen, van onderen blauw-grijs. Plaat van de geopende lintbloemen ca. 6-10 mm lang, langer dan de buis van de lintbloemen; buisje van de helmknoppen 4-6 mm lang. Hoofd-jes 20-40 mm breed, de gehele dag geopend. Rozetbladen vrij stijf behaard, stevig aanvoelend. Pappus snel wegwaaiend. Alle vruchten duidelijk gesnaveld. Gewoon biggenkruid.

Hypochaeris radicata
Decision path