Key: Step 3499. Elytrigia - Kweekgras

1744a. Bladscheden aan de top met spitse, elkaar kruisende oortjes, deze minstens half zo lang als de breedte van de bladschede. Aartjes (zonder de naalden) 1-2 cm lang. Lemma van de onderste bloem aan de top spits of in een stekelpunt of korte naald versmald.

Stap 3500. 1745

1744b. Bladscheden zonder oortjes. Aartjes 1,5-3 cm lang. Lemma van de onderste bloem stomp en met een kort, hard, stomp topspitsje, 5-nervig. Kelkkafjes 7-11-nervig, stomp. Onderste bladscheden meestal deels glanzend roodbruin.

Biestarwegras.

Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica
Decision path