Key: Step 3506. Triticum - Tarwe

1747a. Lemma’s van de onderste bloemen lang genaald. Aar bij rijpheid overhangend. Kelkkafjes gekield.

Stap 3507. 1748

1747b. Lemma’s van de onderste bloemen meestal ongenaald of met een korte naar binnen gekromde top, zelden langer genaald. Aar bij rijpheid rechtopstaand. Kelkkafjes in de onderste helft op de rug afgerond en niet gekield, in de bovenste helft met een vrij scherpe kiel, aan de top afgeknot maar meestal met een topspitsje.

Tarwe.

Triticum aestivum
Decision path