Key: Step 3551. 1767

1767a. Middelste van de 3 aartjes aanzienlijk groter en breder dan de zijdelingse aartjes.

Stap 3552. 1768

1767b. Middelste van de 3 aartjes weinig groter en breder dan de zijdelingse. Kelkkafjes van de middelste bloem naar de voet geleidelijk iets verbreed en bij de voet steelvormig versmald, in het verbrede deel gewimperd. Buitenste kelk-kafjes van de zijdelingse bloemen naaldvormig, binnenste kelkkafjes in het onderste deel iets verbreed. Kafjes van alle bloemen lang genaald. Plant heldergroen.
Kruipertje.

Hordeum murinum
Decision path