Key: Step 3634. Subsp van P. distans

1812a. Top van het lemma breed afgerond tot afgeknot; lemma 1,8-2,5 mm lang, vaak van onderen af rood aangelopen. Bladen vaak vlak. Plant grijsgroen.

Stomp kweldergras.

Puccinellia distans subsp. distans

1812b. Top van het lemma tamelijk spits (een hoek van ca. 70° vormend); lemma 2,2-3 mm lang, vaak van de top af rood aangelopen. Bladen vaak samengevouwen. Plant geelachtig groen.

Bleek kweldergras.

Puccinellia distans subsp. borealis
Decision path