Key: Step 3670. 1829

1829a. Blad van niet-bloeiende spruiten ingerold, 0,7-1,5 mm breed; ribben dicht be-haard, de haren meestal langer dan 0,5 mm; sclerenchym ca. of geheel mantelvormig aan-eensluitend. Lemma 7-10 mm lang, met een
1-4 mm lange naald, bleekgroen, dicht en vrij kort behaard. Bladschede behaard, aan de voet meestal diep purper gekleurd. Plant zeer losse zoden vormend.
Duinzwenkgras.

Festuca arenaria

1829b. Blad van niet-bloeiende spruiten inge-rold en dan meestal minder dan 1 mm breed, of ca. vlak; ribben kort stekelharig tot iets be-haard, haren vaak korter dan 0,5 mm; scleren-chym in 5-9 strengen verdeeld. Lemma 5-8 mm lang, naald tot 3 mm lang, groen, al of niet rood aangelopen, kaal tot dicht en zeer kort be-haard. Bladschede vaak behaard, voet minder donker gekleurd. Plant losse zoden of breed uit-stoelende pollen vormend. Rood zwenkgras.

Festuca rubra
Decision path