Key: Step 3757. Bromus - Dravik

1870a. Bladscheden behaard, met tamelijk dicht opeengeplaatste nerven, de onderste meestal niet oranje-bruin. Lemma’s niet duidelijk om de vrucht heen gebogen, de aartjes-as tussen de bloemen niet zichtbaar.

Stap 3758. 1871

1870b. Bladscheden kaal (of die van de eerstgevormde bladen spaarzaam behaard), met tamelijk ver uiteeengeplaatste nerven, de onderste oranjebruin. Lemma’s in het basale deel om de vrucht heen gebogen, de aartjes-as tussen de bloemen duidelijk zichtbaar.

Dreps.

Bromus secalinus
Decision path