Key: Step 3922. 1953

1953a. Blad van onderen behaard. Onderste bladscheden (en ook de bovenste) lang behaard, niet oranje-geel.

Stap 3923. 1954

1953b. Blad van onderen kaal. Plant aan de voet met een typische, oranjegele kleur; deze aanwezig in het onderste deel van de onderste bladscheden en op de plaats waar de zijwortels ontspringen. Onderste bladscheden kaal tot kort behaard, de bovenste (vrijwel) kaal.

Glanshaver.

Arrhenatherum elatius
Decision path