Key: Step 3949. 1966

1966a. Bladschede kaal. Blad met een brede, verdiepte middenstrook. Cultuurgewas.

Maïs.

Zea mays

1966b. Bladschede behaard. Blad zonder verdiepte middenstrook.

Harig vingergras.

Digitaria sanguinalis
Decision path