Key: Step 4034. 2007

2007a. Blad van niet-bloeiende spruiten ingerold (en dan meestal minder dan 1 mm breed), of min of meer vlak; ribben kort stekelharig tot weinig behaard; sklerenchym in 5-9 strengen verdeeld.

Rood zwenkgras.

Festuca rubra

2007b. Blad van niet-bloeiende spruiten ingerold, 0,7-1,5 mm breed; ribben dicht behaard; sklerenchym bijna of geheel mantelvormig aaneensluitend.

Duinzwenkgras.

Festuca arenaria
Decision path