Key: Step 4068. 2023

2023a. Bladschede kaal of verspreid behaard. Blad spaarzaam behaard.

Kruipertje.

Hordeum murinum

2023b. Bladschede en blad kort dicht behaard. Cultuurgewas.

Rogge.

Secale cereale
Decision path