Key: Step 4132. 2055

2055a. Plant ogenschijnlijk zonder bladen, aan de stengelvoet alleen met bladscheden waarvan de bovenste al of niet een tot 1 cm lange bladschijf draagt.

Stap 4133. 2056

2055b. Plant met normale, grasachtige bladen.

Vlottende bies.

Eleogiton fluitans
Decision path