Key: Step 4256. 2118

2118a. Mannelijke aren 2 of 3. Vrouwelijke aren 6-8 mm breed. Urntjes 4-5 mm lang, afge-plat 3-kantig, papilleus, dof grijsbruin tot olij-fgroen (zie Figuur). Bladen 0,5-1(-2) cm breed. Onderste bladscheden rafelend, meestal paars aangelopen. Dwarsnerven in bladscheden en
-schijven minder opvallend dan bij de volgende soort. Kafjes ca. 1 mm breed. Vrouwelijke bloemen met 3 stempels, aar vaak ook met enkele 2-stempelige bloemen. Moeraszegge.

Carex acutiformis

2118b. Mannelijke aren 3-5. Vrouwelijke aren
8-12 mm breed. Urntjes 5-7 mm lang, op dwarse doorsnede min of meer cirkelrond, glad, glanzend olijfgroen (zie Figuur). Bladen (0,5-)1-2 cm breed. Onderste bladscheden meestal niet rafelend, lichtbruin, soms iets purper aangelopen. Dwarsnerven in bladsche-den en -schijven sterk ontwikkeld. Kafjes ca. 2 mm breed.
Oeverzegge.

Carex riparia
Decision path