Key: Step 4349. 2164

2164a. Bladsteel stevig, meer dan 3 mm dik. Sporangiënhoopjes rond of lijnvormig, met niervormig, rond of haakvormig dekvliesje.

Stap 4350. 2165

2164b. Bladsteel teer en bros, minder dan 2 mm dik. Sporangiënhoopjes rond, met puntig-eirond dekvliesje.

Blaasvaren.

Cystopteris fragilis
Decision path