Key: Step 4355. 2169

2169a. Bladen stijf, leerachtig, glanzend, ’s winters overblijvend. Bladsteel ca. 1/5 van de lengte van de bladschijf. Bladschijf naar de voet duidelijk versmald. Blaadjes van de 2e orde meestal aflopend zittend, met ondiep getande en/of genaalde rand, met smal (45-60°) wigvormige voet, de voorste veel groter dan de daarop volgende en vaak de bladspil bedekkend.
Stijve naaldvaren.

Polystichum aculeatum

2169b. Bladen overhangend, zacht en ca. dof, ’s winters afstervend. Bladsteel 1/4-1/2 van de lengte van de bladschijf. Bladschijf aan voet afgeknot of alleen de 1e of 2e onderste paren blaadjes iets korter. Blaadjes van 2e orde duidelijk gesteeld, alleen aan top van blaadjes van 1e orde zittend, met diep getande rand, met breed (70-90°) wigvormige voet, de voor-ste nauwelijks groter dan de opvolgende en bladspil niet bedekkend. Zachte naaldvaren.

Polystichum setiferum
Decision path