Key: Step 4499. 2237

2237a. Drijvende bladen (indien aanwezig) aan de top van de bladsteel zonder indeukingen aan de zijden; bovenste deel van de bladsteel zonder vrij scherp afgescheiden ‘gewricht’. Ondergedoken bladen (behalve de eerstge-vormde) vlak, niet steelachtig (half-)rond.

Stap 4500. 2238

2237b. Drijvende bladen aan de top van de bladsteel met 2 zijdelingse indeukingen en daar geplooid. Bladsteel aan de top met een 1-2 cm lang lichter gekleurd ‘gewricht’. Ondergedoken bladen meestal alle zonder echte bladschijf, stijf en lang, op doorsnede halfrond. Vruchtaar 3-8 cm lang, dicht; steel veel langer dan de aar, niet verdikt. Vruchtjes 4-5 mm lang. Bladschijf van de drijvende bladen leerachtig, ondoorschijnend. Drijvend fonteinkruid.

Potamogeton natans
Decision path