Key: Step 4507. 2242

2242a. Bladschijf van de drijvende bladen min of meer leerachtig en ondoorschijnend, meestal even lang als of korter dan de bladstelen en ongeveer in het midden het breedst. Vruchtjes 2-4 mm lang.

Stap 4508. 2243

2242b. Bladschijf van alle bladen dun en doorschijnend, duidelijk netvormig geaderd, vaak roodachtig, die van de drijvende bladen
2-4 x zo lang als de bladsteel en nabij de bladvoet het breedst. Vruchtjes 1,5-2 mm lang. Aarstelen niet verdikt.

Weegbreefonteinkruid.

Potamogeton coloratus
Decision path