Key: Step 4512. 2244

2244a. Bladen rondachtig tot langwerpig eirond, met hartvormige voet stengelomvattend, de jonge bladen zeer fijn getand (loep!); top vlak. Stengel vrij recht. Aarstelen 3,5-7 cm lang, de vruchtaar 2-4 cm lang.

Doorgroeid fonteinkruid.

Potamogeton perfoliatus

2244b. Bladen lancet- tot lijnlancetvormig, met afgeronde voet stengelomvattend, gaafrandig (loep!); top kapvormig samengetrokken. Stengel zigzagsgewijs gebogen. Aarstelen tot meer dan 20 cm lang, de vruchtaar 3-5 cm lang.

Langstengelig fonteinkruid.

Potamogeton praelongus
Decision path