Key: Step 4524. 2250

2250a. Aarsteel 1-1,5(-2) cm lang. Aar dicht-bloemig, meestal met 6-8 of meer bloemen. Buitenste zijnerven bij de top met de midden-nerf verbonden, de binnenste zijnerven (indien aanwezig) ver onder de top met de buitenste verbonden. Steunblaadjes tot de voet vrij, meestal iets afstaand. Bladtop breed afgerond en zeer kort stekelpuntig. Bladen weinig door-schijnend, vaak met olieachtige glans. Vrucht-jes meestal 4 per bloem. Stomp fonteinkruid.

Potamogeton obtusifolius

2250b. Aarsteel 2-3(-6) cm lang. Aar losbloemig, meestal met 3 of 4(-10) bloemen. Buitenste zijnerven (indien aanwezig) ver onder de top met de binnenste verbonden. Steunblaadjes bij de voet met vergroeide randen stengelomvattend. Bladtop stomp, in de stekelpuntige top versmald. Bladen doorschijnend, zonder olieachtige glans. Vruchtjes meestal 2 (1-3) per bloem.
Puntig fonteinkruid.

Potamogeton mucronatus
Decision path