Key: Step 4527. 2251

2251a. Aar 4-6-bloemig, op 0,5-1(-1,5) cm lange, tot 1 mm dikke stelen. Steunblaadjes hoogstens 2 cm lang. Vruchtjes aan de voet van de buikzijde met een knobbeltje; snaveltje gekromd. Bladen met 3 sterkere nerven, 2-4 mm breed, grasgroen, geleidelijk toegespitst.

Spits fonteinkruid.

Potamogeton acutifolius

2251b. Aar 10-20-bloemig, op 2-4 cm lange, ca. 2 mm dikke stelen, na de bloei meestal niet of zeer onvolledig vruchtzettend. Steunblaadjes 2,5-4 cm lang. Vruchtjes aan de buikzijde meestal zonder knobbel; snaveltje recht. Bladen met 5 sterkere nerven, 2-5 mm breed, bruinachtig groen, vrij plotseling toegespitst.

Plat fonteinkruid.

Potamogeton compressus
Decision path