Key: Step 4623. 2294

2294a. Bladen ruitvormig, de bladstelen met drijfweefsel.

Waternoot.

Trapa natans

2294b. Bladen elliptisch, de bladstelen zonder drijfweefsel.

Callitriche - Sterrenkroos.
Familie Plantaginaceae - Weegbree-familie.

Stap 2266. Callitriche - Sterrenkroos
Decision path