Key: Step 4677. 2328

2328a. Bladen doorgaans langer dan 5 cm. Bladsteel korter dan 1/10 van de bladschijflengte. Vruchtbeginsel halfonderstandig.

Mispel.

Mespilus germanica

2328b. Bladen doorgaans korter dan 5 cm. Bladsteel langer dan 1/10 van de bladschijflengte. Vruchtbeginsel bovenstandig.

Sleedoorn.

Prunus spinosa
Decision path