Key: Step 4683. 2330

2330a. Bladen verspreid, nooit deels tegenoverstaand. Helmdraden 2-5, zelden meer, vrij. Helmknoppen geel (of bij Salix cinerea roodachtig).

Stap 4684. 2331

2330b. Bladen grotendeels of althans aan het merendeel van de twijgen tegenoverstaand, evenals de katjes. Helmdraden tot bovenaan vergroeid, schijnbaar 1 meeldraad met 4 helmhokjes vormend; helmknoppen (paars)rood, na de bloei zwart. Bladen lijnlancetvormig en vrij dicht onder de top het breedst, van onderen blauwgroen; bij verdroging spoedig zwart wordend.
Bittere wilg.

Salix purpurea
Decision path