Key: Step 4782. Ulmaceae, Ulmus

2376a. Bloemen en vruchten zeer kort gesteeld. Vrucht(beginsel) met kale rand. Zijnerven vaak nabij de bladrand gegaffeld.

Stap 4783. 2377

2376b. Bloem- en vruchtstelen 6-25 mm lang. Vrucht(beginsel) met dicht behaarde rand, vrucht bij rijpheid ca. 1-1,5 cm lang (zie Figuur). Zijnerven vaak alle onvertakt. Bladen rondachtig tot omgekeerd eirond, kort toegespitst, met zeer scheve voet, de tanden van de dubbel-gezaagde bladrand sterk gekromd; bovenzijde ten slotte vaak kaal en glad, onderzijde zacht behaard.
Fladderiep.

Ulmus laevis
Decision path