Key: Step 4784. 2378

2378a. Vrucht 1,2-1,7 cm lang; de vleugel meestal tot tegen het zaad ingesneden. Stempels gewoonlijk witachtig. Bladen van de korte loten 4-8(-10) cm lang, elliptisch tot breed eirond, steeds in 1 enkele punt uitlopend, aan de bovenzijde iets ruw tot glad, van onderen (behalve op de nerven) meestal vrijwel kaal.

Gladde iep.

Ulmus minor

2378b. Vrucht 1,5-2 cm lang; de vleugel meestal niet tot op het zaad ingesneden. Stempels roodachtig. Bladen eirond tot omgekeerd-eirond, 7-16 cm lang, eindigend in 1(-3) punt(en), meestal van boven ruw en van onderen min of meer zachtharig.

Hollandse iep.

Ulmus hollandica(x)
Decision path