Key: Step 4895. Abies - Zilverspar

2432a. Bladen van een twijg deels zijdelings en deels naar omhoog gericht, niet alle in 1 vlak geplaatst, de bovenste naar voren en schuin omhoog gericht of naar boven gekromd, de onderste vaak in 1 vlak zijdelings afstaand.

Stap 4896. 2433

2432b. Bladen aan weerszijden van de twijg in 2 tegen elkaar aangedrukte lagen boven elkaar geplaatst, beide lagen zijdelings afstaand, de bladen van de bovenste laag meestal meer naar de top van de twijg gericht dan die van de onderste laag.

Stap 4899. 2434
Decision path