Key: Step 183. Spergula - Spurrie
Spergula - Spurrie

104a. Bladen van onderen met een lengtegroef. Zaden sterk gewelfd, bruin-zwart, met zeer smalle vleugelrand en met witte, ten slotte bruinachtige papillen bezet. Meeldraden 10, soms minder. Kroonbladen omgekeerd eirond, wit.

Gewone spurrie.

Spergula arvensis

104b. Bladen van onderen zonder lengtegroef. Zaden plat, cirkelrond, door een straalvormig gestreepte vleugelrand omgeven, die half zo breed is als het middengedeelte. Meeldraden 10, zelden minder. Kroonbladen elliptisch, wit.

Heidespurrie.

Spergula morisonii
Decision path