Key: Step 1295. Alismataceae - Waterweegbreefamilie

648a. Bloemen 2-slachtig. Meeldraden 6. Niet-ondergedoken bladen eirond of elliptisch tot lijnvormig.

Stap 1296. 649

648b. Bloemen 1-slachtig, de onderste vrouwelijk, de bovenste mannelijk. Meeldraden talrijk. Nietondergedoken bladen diep pijlvormig.

Stap 1307. Sagittaria - Pijlkruid
Decision path