Key: Step 1470. Ammi - Akkerscherm
Ammi - Akkerscherm

738a. Onderste bladen enkel of dubbel geveerd, de slippen veel breder dan die van de hogere bladen. Scherm met 9-40 stralen, deze in de vruchttijd niet verdikt en niet naar binnen buigend. Vrucht 1,5-2 mm lang.

Groot akkerscherm.

Ammi majus

738b. Slippen van de onderste bladen weinig breder dan die van de bovenste. Schermstralen meestal zeer talrijk, in de vruchttijd verdikt en (als bij Peen) vogelnestjes-vormig naar binnen gebogen. Vrucht 2-2,5 mm lang.

Fijn akkerscherm.

Ammi visnaga
Decision path