Key: Step 1809. Neottia - Neottia

904a. Plant met 2 groene bladen. Wortelstok niet vogelnestachtig.

Stap 1810. 905

904b. Plant zonder groene bladen, de gehele plant, ook de bloemen, glanzig bruin. Wortel-stok met vele dikke, ‘vogelnestachtig’ gerangschikte wortels. Stengel met 4 of 5 schubvormige bladen. Bloemdekbladen 4-6 mm lang, helmvormig samengebogen. Lip 2-lobbig, met uiteenwijkende lobben, 8-12 mm lang.

Vogelnestje.

Neottia nidus-avis
Decision path