Key: Step 2605. Phytolaccaceae, Phytolacca

1300a. Vruchtbeginsels ca. 8, vrij. Meeldraden ca. 8. Bladen elliptisch, stomp tot spits of kort toegespitst. Bloemen in trossen, blijvend rechtop.

Oosterse karmozijnbes

Phytolacca esculenta

1300b. Vruchtbeginsels 10, vergroeid. Meeldraden 10. Bladen smaller, elliptisch tot eirond-lancetvormig, spits of toegespitst. Vruchtdragende trossen later min of meer overhangend.

Westerse karmozijnbes.

Phytolacca americana
Decision path