Key: Step 2007. 999

999a. Bladen ten minste van onderen dicht afstaand behaard of viltig. Bloemen in aarvormig gerangschikte kluwens.

Stap 2008. 1000

999b. Bladen beiderzijds kaal of met enkele enkelvoudige haren. Bloemen meestal alleen-staand in de oksels van schutbladen, in een lange tros gerangschikt. Bloemstelen afstaand, 2-3x zo lang als de kelk. Helmdraden met violette wol; helmknoppen van de 2 langste meeldraden aflopend. Bloemkroon geel of soms wit, voor het opengaan van buiten roodachtig.
Mottenkruid.

Verbascum blattaria
Decision path