Key: Step 2052. 1024

1024a. Bladen van onderen op de middennerf met rechte haren. Vruchtstelen een hoek van minstens 45° makend met de as van de bloeiwijze, recht tot gekromd. Vruchtkelk in zijaanzicht elliptisch tot omgekeerd eirond.

Stap 2053. 1025

1024b. Bladen van onderen aan de voet van de middennerf met haakvormig gekromde haren. Vruchtstelen een hoek van hoogstens 45° makend met de as van de bloeiwijze, recht, ca. 1 mm lang. Vruchtkelk in zijaanzicht langwerpig tot elliptisch. Bloemkroon 1,5-2 mm in doorsnede, lichtblauw.

Stijf vergeet-mij-nietje.

Myosotis stricta
Decision path