Key: Step 2610. 1303

1303a. Plant met een eindelingse, 8- of meerbloemige bloeiwijze, daarnaast al of niet met okselstandige bloeiwijzen.

Stap 2611. 1304

1303b. Bloeiwijzen alle okselstandig, hoogstens 6-bloemig.

Stap 2634. Polygonum - Varkensgras
Decision path