Key: Step 2946. 1464

1464a. Plant overblijvend, met een wortelstok waaraan zowel bloeiende als niet-bloeiende stengels ontspringen. Eindelingse bloeiwijze
5- tot meer-stralig; daarnaast gewoonlijk okselstandige bloeiwijzen aanwezig.

Stap 2947. 1465

1464b. Plant 1-jarig, met penwortel (gemakkelijk uit de grond te trekken), niet of alleen aan de voet met enkele niet-bloeiende zijtakjes. Bloeiwijze eindelings, 3-5-stralig; meestal geen okselstandige bloeiwijzen aanwezig.

Stap 2956. 1469
Decision path