Key: Step 211. Oxalidaceae, Oxalis

114a. Stengel bebladerd. Bloeiwijzen okselstandig, 2- 5-bloemig. Kroonbladen geel tot oranjeachtig.

Stap 212. 115

114b. Bladen en bloemstelen uit de wortelstok tevoorschijn komend; bloemstelen 1-bloemig, met 2 schutblaadjes. Kroonbladen wit of roodachtig wit, rood geaderd en met gele vlekken aan de voet.

Witte klaverzuring.

Oxalis acetosella
Decision path