Key: Step 452. Arabis - Scheefkelk

237a. Plant alleen in onderste deel ruw be-haard, naar boven plotseling geheel kaal. Sten-gel en bladen daar door waslaag blauwgroen. Rozetbladen en onderste stengelbladen min of meer liervormig, grof bochtig getand, hogere bladen gaafrandig, met pijlvormige voet stengelomvattend. Kroonbladen 4-6 mm lang, bleekgeel. Vruchten 4-7 cm lang, 4-kantig, elk hokje met 2 rijen zaden.
Torenkruid.

Arabis glabra

237b. Plant tot de bloeiwijze behaard. Stengel en bladen donkergroen, zonder waslaagje. Rozetbladen ondiep en verwijderd gezaagd; (hogere) stengelbladen veelal sterker getand. Kroonbladen 4-6,5 mm lang, wit. Vruchten 1,5-5 cm lang, iets afgeplat, in elk hokje met 1 rij zaden.

Arabis hirsuta.

Stap 454. Ondersoorten Arabis hirsuta
Decision path