Key: Step 1079. 548

548a. Bloeiwijze meerbloemig. Kelkslippen veel korter dan de kroonbladen, teruggeslagen.

Stap 1080. 549

548b. Bloeiwijze 1-bloemig. Kelkslippen ongeveer even lang als de kroonbladen, tijdens de bloei afstaand, aan de vrucht rechtopstaand.

Mispel.

Mespilus germanica
Decision path