Key: Step 1272. 641

641a. Bladen ongeveer rolrond, lijnvormig, verspreid, 6-25 mm lang.  Bloeiwijze kaal of met klierharen. Kroonbladen 3-7 mm lang, wit of rozeachtig.

Stap 1273.

641b. Bladen blauwgroen, van boven min of meer vlak, van onderen sterk gewelfd, omgekeerd eirond, tot 7 mm lang, meestal tegenoverstaand. Bloeiwijze dicht bezet met klierharen. Kroonbladen wit, aan de rugzijde paarsachtig, 2-3 mm lang.

Dik vetkruid.

Sedum dasyphyllum
Decision path