Key: Step 1708. 855

855a. Behalve de bol waaruit de bloeiende stengel ontstaat, vaak nog 2 bollen aanwezig, deze tijdens de bloei buiten het omhulsel. Grondstandig blad 2-5(-7) mm breed. Schut-bladen van de bloeiwijze meestal 2, lijnvormig, de bovenste vaak met een kleine bol in de oksel. Bloemen 1-4(-6) bijeen. Bloemdek-bladen lancet-vormig, spits of iets stomp, na de bloei blauwgrijsachtig en samenneigend. Vruchtzetting hier niet bekend. Weidegeelster.

Gagea pratensis

855b. Slechts 1 bol aanwezig. Grondstandig blad 5-10(-12) mm breed. Schutbladen van de bloeiwijze 2, lancetvormig, zelden met een bol in de oksel. Bloemen 2-7(-10) bijeen. Bloem-dekbladen langwerpig, stomp, na de bloei dofgroen en terugrollend. Plant na de bloei gewoonlijk vruchtzettend.

Bosgeelster.

Gagea lutea
Decision path