Key: Step 2145. Melampyrum - Zwartkoren

1071a. Bloemen in naar 1 zijde gekeerde, ijle trossen. Schutbladen aan de voet met een of meer priemvormige tanden, groen. Bloem-kroon bleekgeel, soms iets rood aangelopen, met dooiergele welvingen op de onderlip, 15-20 mm lang. Bladen eirond tot lijnlancetvormig, gaafrandig.

Hengel.

Melampyrum pratense

1071b. Bloemen in alzijdige, dichte trossen. Schutbladen met borstelvormige zijslippen, licht roodpaars, zelden wit, van onderen met donkere klierpuntjes. Bloemkroon paars met gele of geelwitte, zelden witte ring, 20-25 mm lang. Bladen lancet- tot lijnlancetvormig, de bovenste aan de voet met priemvormige tanden.

Wilde weit.

Melampyrum arvense
Decision path