Key: Step 2148. Pedicularis - Kartelblad

1072a. Kelk van buiten kaal, ongelijk 5-slippig, bovenste slip gaafrandig, de overige ingesne-den getand. Bloemkroon roze, zelden wit, met open keel (onderlip korter dan de bovenlip); bovenlip nabij de top met 2 kleine tanden; onderlip niet gewimperd. Doosvrucht korter dan de kelk. Verscheidene stengels bijeen, de middelste rechtopstaand, onvertakt, de buitenste liggend of opstijgend, al of niet vertakt. Heidekartelblad.

Pedicularis sylvatica

1072b. Kelk van buiten behaard, 2-spletig, met bladachtige, gekroesde slippen. Bloemkroon
15-25 mm lang, lichtpaars, zelden wit, met gesloten keel (onderlip even lang als de bovenlip en min of meer ertegen aanliggend); bovenlip met 4 kleine tanden, waarvan 2 bij de top en de 2 overige in het midden van de lip; onderlip gewimperd. Doos-vrucht boven de kelk uitstekend. Slechts 1 stengel, rechtop-staand, vertakt. Moeraskartelblad.

Pedicularis palustris
Decision path