Key: Step 2505. 1259

1259a. Bladen alle lijn- tot lijnlancetvormig, gaafrandig tot dicht getand, zonder spiesvormige lobben aan de voet. Plant zonder horizontaal uitstaande zijtakken. Vruchtkleppen vaak verhard, getand, op de rug met enkele knobbeltjes.

Strandmelde.

Atriplex littoralis

1259b. Onderste bladen met spiesvormige zijlobben, lancetvormig, de eindslip gaafrandig of verwijderd getand. Plant aan de voet met enkele wijd afstaande zijtakken. Vruchtkleppen niet verhard, ruitvormig-eirond met spiesvormige zijtanden, verder meestal gaafrandig, op de rug zonder of met aanhangsels.

Uitstaande melde.

Atriplex patula
Decision path