Key: Step 3055. Solidago - Guldenroede

1525a. Plant met lange uitlopers, zonder zijdelingse rozetten. Onderste bladen op de bovenste lijkend. Bloeiwijze pluimvormig met meestal lange gebogen zijtakken. Lintbloemen weinig buiten de hoofdjes uitstekend.

Stap 3056. 1526

1525b. Plant zonder lange uitlopers, vaak met een zijdelings rozet. Onderste bladen groter, breder, sterker gezaagd en langer gesteeld dan de hogere bladen. Bloeiwijze tros- of pluimvormig met korte rechte zijtakken. Lintbloemen duidelijk buiten de hoofdjes uitstekend.

Echte guldenroede.

Solidago virgaurea
Decision path