Key: Step 3082. 1539

1539a. Plant kleverig, in de bloeiwijze nage-noeg uitsluitend met zeer talrijke klierharen bezet, deze tot ca. 1/4 mm lang. Bladen grijs-achtig groen, de middelste en bovenste zonder of met kleine halfstengelomvattende oortjes. Lintbloemen soms niet-ingerold. Nootjes kaal of alleen tussen de ribben met 1 rij korte haartjes, 3-4 mm lang.

Kleverig kruiskruid.

Senecio viscosus

1539b. Plant niet kleverig, in de bloeiwijze met verspreide zeer korte klierharen (tot 0,1 mm lang) en daartussen met meestal vrij talrijke lange klierloze haren (deze bochtig, een dunne spinnewebachtige beharing vormend). Bladen geelachtig groen, later vaak rood aangelopen, de middelste en bovenste met getande oortjes halfstengelomvattend. Nootjes rondom aange-drukt kortharig, 2-2,5 mm lang. Boskruiskruid.

Senecio sylvaticus
Decision path